Agrarisch Grondbezit Nederland
Agri-Investments
 
Private Investments
Landbouwgronden
Nederland
Home Notariskantoor Grondprijzen Nederland Contactformulier

 

Particulier Agrarisch Grondbezit Nederland

Met particulier agrarisch grondbezit in Nederland bespaart u meer dan 50% belasting in Box 3, voorkomt u negatieve spaarrente én ontvangt u maandelijks 3,50% per jaar aan waardevaste inkomsten uit uw agrarisch grondbezit.

Solide agrarische ondernemingen Nederland

Het betreft landbouwgronden uitgegeven in erfpacht voor de duur van 30 jaar aan solide agrarische ondernemingen in Nederland.

Directe inkomsten 30-jarige erfpachtsom

Particuliere grondeigenaren ontvangen de 30-jarige erfpachtsom in 360 maandelijkse termijnen, bij voorafbetaling op de eerste dag van elke maand, op jaarbasis 3,50% van de aankoopprijs.

Indexatie erfpachtsom

De erfpachtsom wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie, consumentenprijsindex (CPI) alle Huishoudens, jaar- op jaarmethode.

Geen eigenaarslasten

De eigenaarslasten komen voor de volle 100% voor rekening van de erfpachter.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Levering grondeigendom blijvend cultuurgrond vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Grondbezit op ieder moment verhandelbaar

Particuliere grondeigenaren kunnen hun grond op elk gewenst moment aan derden verkopen, het recht van erfpacht gaat hierbij mee over voor de resterende duur.

Zekerheden

Grondeigendom, 30-jarige erfpacht en solide agrarische ondernemingen in Nederland als erfpachter.

Levering grondeigendom

Levering grondeigendom bij notariële akte en inschrijving Kadaster.

_________________________________

Agrarisch Grondbezit Twente

5,0 ha landbouwgrond Twente Overijssel, gemeente Hof van Twente.

  Box 3: Landbouwgebied Twente
 
Oppervlakte: 05.09.70 hectare (50970 m2)
Directe inkomsten: 30-jarige erfpachtsom € 450.000
Beleggingswaarde: €      794.048
Aanschafprijs landbouwgrond: €      425.000
Jaarlijkse canon: €        15.000   (jaarindexatie inflatie)
Maandinkomsten: €          1.250
 
Beleggingswaarde landbouwgrond
Box 3: normwaarde onverpacht 1 januari 2015   5,0970 ha x 67.500 344.000 43%  
Opbrengst 30-jarige erfpachtsom 450.000 57%  
Beleggingswaarde landbouwgrond: 794.000 100%  
Aanschafprijs landbouwgrond: 425.000 54%  
       
Directe inkomsten 30-jarige erfpachtsom      
Te ontvangen in 360 maandelijkse termijnen van: 1.250    
Op jaarbasis 3,53% van de aanschafprijs: 15.000    
 
Belasting box 3 Landbouwgrond versus Sparen  
 
Landbouwgebied Twente, nummer 2303
Normwaarde onverpacht per ha 1 januari 2015 67.500   -  
Normwaarde verpacht 50%  33.750   -  
Grondslag beleggen 5,0970 ha x 33.750 versus sparen 172.000   425.000  
Fictief rendement 4%   4%  
Belastbaar inkomen uit landbouwgrond versus sparen 6.880   17.000  
Belastingtarief 30%   30%  
Belasting: 2.064   5.100  
Klik hier voor meer informatie.        
         
  Link pdf bestand.

Agrarisch Grondbezit onder Alkmaar

1,36 ha landbouwgrond Akersloot Noord-Holland, gemeente Castricum.


  Box 3: Landbouwgebied Kennemerland
 
Oppervlakte: 01.36.60 hectare (13660 m2)
Directe inkomsten: 30-jarige erfpachtsom € 90.000
Beleggingswaarde: €      160.212
Aanschafprijs landbouwgrond: €        85.000
Jaarlijkse canon: €          3.000   (jaarindexatie inflatie)
Maandinkomsten: €             250
 
Beleggingswaarde landbouwgrond
Box 3: normwaarde onverpacht 1 januari 2015  1,3660 ha x 51.400 70.000 44%  
Opbrengst 30-jarige erfpachtsom 90.000 56%  
Beleggingswaarde landbouwgrond: 160.000 100%  
Aanschafprijs landbouwgrond: 85.000 53%  
 
Directe inkomsten 30-jarige erfpachtsom
Te ontvangen in 360 maandelijkse termijnen van: 250    
Op jaarbasis 3,53% van de aanschafprijs: 3.000    
 
Belasting box 3 Landbouwgrond versus Sparen  
 
Landbouwgebied Kennemerland, nummer 2708         
Normwaarde onverpacht per ha 1 januari 2015 51.400   -  
Normwaarde verpacht 50%  25.700   -  
Grondslag beleggen 1,3660 ha x 25.700 versus sparen 35.100   85.000  
Fictief rendement 4%   4%  
Belastbaar inkomen uit landbouwgrond versus sparen 1.404   3.400  
Belastingtarief 30%   30%  
Belasting: 421   1.020  
Klik hier voor meer informatie.        
 
  Link pdf bestand.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Agrarisch Grondbezit Nederland
  R. Tjoelker Grondzaken Norg
  Volmachtenlaan 3
  9331 BK Norg
  Tel: 0592 - 670 343
  tjoelkergrondzakennorg@kpnmail.nl
   
   
Waardering landbouwgronden box3  2015
Waardering landbouwgronden box3  2014
   
Belasting box 3 vanaf 2017
   
   
  REKENMODULES OPBRENGSTEN
  Agrarisch Grondbezit Twente
  Agrarisch Grondbezit Noord-Holland
  Agrarisch Grondbezit Veluwe
   
              Copyright © R. Tjoelker Grondzaken Norg 2016