Agrarisch Grondbezit Nederland
Agri-Investments
 
Private Investments
Landbouwgronden
Nederland
Home Notariskantoor Grondprijzen Nederland Contactformulier

 

Agrarisch Grondbezit Nederland

Met agrarisch grondbezit in Nederland ontvangt u maandelijks 4% per jaar aan waardevaste canon-inkomsten en bespaart u 50% belasting in Box 3.

Solide agrarische ondernemingen Nederland

Het betreft landbouwgronden uitgegeven in erfpacht voor de duur van 30 jaar aan solide agrarische ondernemingen in Nederland.

Directe inkomsten 30-jarige erfpachtsom

U ontvangt de 30-jarige erfpachtsom (120% van de aanschafprijs) in 360 maandelijkse termijnen, bij voorafbetaling op de eerste dag van elke maand, op jaarbasis 4% van de aanschafprijs.

Indexatie erfpachtsom

De erfpachtsom wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie, consumentenprijsindex (CPI) alle Huishoudens, jaar- op jaarmethode.

Geen eigenaarslasten

De eigenaarslasten komen voor de volle 100% voor rekening van de erfpachter.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Levering grondeigendom - blijvend cultuurgrond - vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Grondbezit op ieder moment verhandelbaar

U kunt uw grond op elk gewenst moment aan derden verkopen, het recht van erfpacht gaat hierbij mee over voor de resterende duur.

Zekerheden

Grondeigendom, 30-jarige erfpacht en solide agrarische ondernemingen in Nederland.

Levering grondeigendom

Levering grondeigendom bij notariële akte en inschrijving Kadaster.

_________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Agrarisch Grondbezit Nederland
  R. Tjoelker Grondzaken Norg
  Volmachtenlaan 3
  9331 BK Norg
  Tel: 0592 - 670 343
  tjoelkergrondzakennorg@kpnmail.nl
   
   
Waardering landbouwgronden box3  2015
Waardering landbouwgronden box3  2014
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              Copyright © R. Tjoelker Grondzaken Norg 2017